Parkfolio

Parkeon a creat un complex de servicii care adăugă plusvaloare produselor sale, mărind performanţa economică a exploatării parcărilor. Aceste servicii se referă la gestionarea metodelor de plată, la asigurarea consultanţei cu privire la alegerea celor mai bune soluţii legate de implementarea sistemelor de parcare cu plată şi nu în ultimul rând, la asigurarea întreţinerii terminalelor de parcare ( service, furnizare de consumabile, asistenţă în vederea întreţinerii ).

Xdatasoft - servicii de consultanţă

Xdatasoft, ca reprezentant al Parkeon în România, asigură consultanţă cu privire la implementarea sistemului de parcare cu plată Mobilitatea şi flexibilitatea în toate aspectele comerciale, adaptate la specificul pieţei, împreună cu managementul profesional al aspectelor tehnice şi poate în primul rând, calitatea şi fiabilitatea echipamentelor utilizate - importuri directe, sisteme la cheie sau soluţii integrate, ne plasează într-o poziţie deosebită în mediul de afaceri concurenţial specific.

Misiunea XDATASOFT este:
- oferirea de "soluţii eficiente" pentru managementul traficului staţionar, pietonal sau rutier bazate pe tehnologie de ultimă generaţie, la un raport calitate-performanţă fără concurenţă;
- oferirea de soluţii de control acces, consultanţă, import de tehnologie şi know-how, prompte şi la cel mai înalt nivel de profesionalism;
- asigurarea managementului calităţii pentru activităţile Xdatasoft precum şi a unui sistem informaţional şi tehnologic performant;

Nu ezitaţi să ne contactaţi !

Studiu de caz

Xdatasoft a realizat cu succes implementarea sistemului de parcare cu plată, cu distribuitoare Parkeon, în Piatra Neamţ . Exploatarea parcărilor se desfăşoară, prin taxare în două variante: taxarea electronică în funcţie de timpul de staţionare (în parcări cu aparate denumite " distribuitoare de tichete de parcare") abonamente de parcare zilnice şi lunare. .